Cha Burns of the Fingerprintz #3, Boston, Massachusetts, 1980