Martha Davis of The Motels #5, Boston, Massachusetts, 1982