Martha Davis of The Motels #4, Boston, Massachusetts, 1982