Martha Davis of The Motels, Boston, Massachusetts, 198