Martha Davis of The Motels #3, Boston, Massachusetts, 1982