Martha Davis of The Motels #2, Boston, Massachusetts, 1982